А.6.2.3.1. Индустрија и рударство

 • А.6.2.3.1.245. Фабрика вагона – Краљево 1935-1957.
 • А.6.2.3.1.246. Среско индустријско предузеће „Раде Вилотијевић“ – Краљево 1945-1953.
 • А.6.2.3.1.247. Фабрика плоча „Медиапан“ – Конарево 1975-1984.
 • А.6.2.3.1.248. Индустрија грађевинског материјала и неметала „Андезит“ – Краљево 1973-1984.
 • А.6.2.3.1.249. Ибарски рудници каменог угља – Баљевац 1922-1959.
 • А.6.2.3.1.250. Југословенско азбестно предузеће – Брвеник 1941-1946.
 • А.6.2.3.1.251. Тавнички рудник угља „Раде Вилотијевић“ – Краљево 1945-1963.
 • А.6.2.3.1.252. Рудник угља „Бајовац“ – Краљево 1956-1988.
 • А.6.2.3.1.253. Биро за геолошка и рударска истраживања – Краљево 1957-1979.
 • А.6.2.3.1.254. Дрвно индустријско предузеће „Јасен“ – Краљево 1947-1982
 • А.6.2.3.1.255. Индустрија „Магнохром“ – Краљево 1953-1989.
 • А.6.2.3.1.256. Електропривреда Србије – Јавно предузеће „Електросрбија“ – Краљево 1947-1975.
 • А.6.2.3.1.257. Друштвено предузеће за производњу, прераду и промет „Фабрика сточне хране“ – Ратина 1968-2002.
 • А.6.2.3.1.258. Дрвно индустријско предузеће “27. новембар” – Рашка 1954-2003.
 • А.6.2.3.1.259. Предузеће за производњу меса и месних прерађевина „Агроекспорт“ – Рашка 1969-2005.
 • А.6.2.3.1.260. Друштвено предузеће фабрика магнезијума „Бела стена“ – Баљевац 1952-2003.
 • А.6.2.3.1.261. Друштвено предузеће „Хладњача“ – Краљево
 • А.6.2.3.1.262. Предузеће за израду гумених производа „Витојевац“ – Врњачка Бања
 • А.6.2.3.1.263. Индустрија стаклених влакана „Etex – Fiberglass“ – Баљевац
 • А.6.2.3.1.264. Фабрика металне опреме „Економ“ – Ушће
 • А.6.2.3.1.265. Фабрика шавних цеви „Металсервис“ – Краљево
 • А.6.2.3.1.266. „Лола прогрес“ – Рашка