А.6.2.6. Остало

  • A.6.2.6.330. Комунално предузеће „Ибар“ – Ушће 1964-1972.
  • A.6.2.6.331. Друштвено предузеће за промет и услуге „Дом друштвених организација“ – Краљево
  • A.6.2.6.332. Д,О.О. за производњу, промет и услуге „Јанковина“ – Краљево