O Istorijskom arhivu Kraljevo

Istorijski arhiv Kraljevo čuva osnovni i nezamenljiv deo kulturnog nasleđa sa područja Grada Kraljeva i opština Vrnjačka Banja i Raška.

Rešenjem Narodnog odbora sreza Kraljevo, 27. decembra 1960. godine, osnovan je Istorijski arhiv sreza Kraljevo za teritoriju sreza Kraljevo (opštine: Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar, Sjenica i Tutin). Od 1. januara 1964. godine prava i dužnosti osnivača preuzima Skupština opštine Kraljevo. Tada je promenio ime u Istorijski arhiv Kraljevo.
Od 1980. godine teritorijalna nadležnost Arhiva obuhvata područja opština Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška. (Arhivsko odeljenje u Novom Pazaru osnovano je 3.12.1975, počelo rad 1.4.1976, i preraslo u samostalni arhiv 26.6.1980. za opštine N. Pazar, Sjenica i Tutin).

Stvarna nadležnost se odnosi na arhivsku građu i registraturski materijal koji su nastali u radu ranijih i sadašnjih organa vlasti, institucija, organizacija, odnosno pravnih subjekata i pojedinaca sa područja teritorijalne nadležnosti do nivoa regiona.

Zaštita arhivske građe je osnovna delatnost Arhiva i ona se zasniva na Zakonu o kulturnim dobrima (Sl. gl. RS 71/94), Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara (Sl. gl. RS 21/95), Zakonu o javnim službama (Sl. gl. RS 42/91, 71/94), Zakonu o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl. gl. RS 49/92), Zakonu o radu (Sl. gl. RS 25/05, 61/05), Zakonu o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS br. 9/02 i 87/02, …….), Rešenju o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl. gl. RS 7/96), kao i na odlukama opština o poveravanju poslova zaštite arhivske građe.
Stručni rad zasniva na zakonskim propisima kao i na uputstvima i preporukama, odnosno na pozitivnim dostignućima arhivistike.

Rad u Arhivu organizovan je kroz grupe poslova: zaštita arhivske građe i registraturskog materijala van Arhiva (prati 420 stvaralaca arhivske građe); arhivski depo; sređivanje i obrada arhivske građe; centar za informacije; publikovanje; mikrofilmovanje i digitalizovanje arhivske građe; korišćenje arhivske građe i bibliotečkog materijala; arhivska biblioteka; kulturno-prosvetna, obrazovna i propagandna delatnost; opšti i ostali poslovi.

Koristi dve zgrade, (ukupne površine 1308 m2 /1028 +280/) koje je opremio za arhivske depoe i radni prostor. Zgrade nisu u vlasništvu Arhiva. U zgradi u Dositejevoj 19, opremio je depoe za arhivsku građu, prihvatni depo i biblioteku. Od kraja 2004. godine u zgradi na Trgu Svetog Save 1 organizuje obradu i sređivanje arhivske građe i prijem korisnika.