Представљено капитално дело о Западом Поморављу

img_0436Поводом обележавања 140 година од када град Краљево носи своје краљевско име, Историјски архив Краљево је организовао представљање монографије, чији је и издавач –  „Западно Поморавље – регионални развој“ ауторке проф. др Иване Пењишевић. Књига представља нешто скраћену верзију њене докторске дисертације, коју је одбранила 2016. године.

Објављивањем ове монографије Историјски архив Краљево наставља врло плодоносану издавачку активност.

img_0453Директорка Весна Милојевић је истакла да је ова књига прва која на стручан и свеобухватан начин обрађује регион Западног Поморавља:

– За нас као издаваче је важно да је цело издање репрезентативно. Богато је опремљено фотографијама и што је врло значајно – оригиналним, наменски рађеним картама. Посвећена је велика пажња географским одликама подручја, климатским, морфолошким, хидрографским, али је велика пажња посвећена насељима и становништву.

img_0480Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао значај географије као науке која спаја природне карактеристике са друштвеним развојем. Издвојио је податак да је Западно Поморавље највећи прираштај становништва имало током целог 19. века и да је било покретач развоја Србије.

– Регионални развој подразумева сагледавање шире слике: географских карактеристика, демографије, историје неког подручја и привредних капацитета. Зато неко ко се бави регионалним развојем мора да буде способан да сагледа целину ових односа, што није нимало лако. Мислим да је ауторка у томе у потпуности успела.

Ивана Пењишевић је ванредна професорка на предмету регионалне географије на Одсеку за географију ПМФ-а у Косовској Митровици:

img_0487– На почетку рада на докторској дисертацији изненадила ме је чињеница да ће ово бити пионирски подухват, јер Западно Поморавље ни у једној књизи није обрађено овако свеобухватно. У првом делу монографије су обрађени природни потенцијали у функцији регионалног развоја, у другом делу друштвени потенцијали, односно становништво, привреда и насеља, а у трећем делу је једна генерална SWOT анализа подручја.

Од девет општина и градова који припадају Западном Поморављу само подручја Чачка и Трстеника у потпуности су у овој регији, док је осталих седам то само једним делом своје територије. Део територије града Краљева који припада Западном Поморављу је северно до Витковца (од Витковца надаље је Гружа, односно Шумадија), а јужно завршно са Конаревом, док Прогорелица већ припада Ибарско-копаоничком крају, појаснила је Пењишевић.

У представљању књиге она је истакла велике природне потенцијале, али и негативна демографска кретања, па је тако чак 25% становништва у овом региону старије од 60 година. С друге стране, број становника се вештачки увећавао, нарочито од 1999. године због егзодуса Срба са Косова и Метохије.

Ако желите да у својој библиотеци имате ово капитално дело проф. др Иване Пењишевић, можете се обратити Историјском архиву Краљево.

Преузето са портала Круг, аутор Р. Весковић