Краљевачки архивисти на Међународном архивистичком саветовању „Тара 2018“

tara2018-2На Међународном архивистичком саветовању „Архивска грађа у теорији и пракси“, одржаном на Тари, од 10. до 12. октобра 2018. године, где је било окупљено преко 200 учесника из архива и регистратура са простора бивше Југославије (Србије,  Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Словеније), присуствовали су и представници Историјског архива Краљево.

tara2018-1Теме тродневног саветовања биле су „Архиви у електронском окружењу – електронски документ и електронско архивирање“ и „Архивска служба данас – анализа стања, питања, предлози, решења“. У оквиру задатих тема, представљено је 27 радова, међу којима су били и радови двоје архивиста из Историјског архива Краљево.

tara2018-jasnaБошко Ракић, виши архивист је кроз рад „Актуелни проблеми архивске службе и могућа решења“, размотрио вечиту дилему, присутну у стручној јавност, посебно међу архивистима, кроз који модел ће се проблеми архивске службе успешније решавати – кроз модел државног архива комбинован са локалним, или у мрежи државних архива где би заштита архивске грађе као културног наслеђа била организована као државна функција на целој територији.

Јасминка Марковић, архивист је представила рад под називом „Алтернативно финансирање архива – примена у Историјском архиву Краљево“, са циљем да укаже да је архивима у савременом пословном окружењу једно од могућих решења за набавку додатних средстава алтернативно финансирање наменских пројеката  и да је кроз овај концепт финансирања, аплицирањем на конкурсе, могуће обезбедити средства за реализацију потребних активности, за које је предвиђени буџет недовољан.

На Међународном архивистичком саветовању је представљена Књига сажетака свих радова, а до краја године ће из штампе изаћи и Зборник. Организатори овог скупа су Архивистичко друштво Србије и Историјски архив Ужице. Подршку су пружили Министарствo културе и информисања Републике Србије, спонзори и донатори.