Подсетник за примену Закона о архивској грађи и архивској делатности

(„Сл. Гласник РС“ број 6/20)

 1. Стваралац архивске грађе и документарног материјала је свако правно лице (фирма, удружење…) и физичко лице које обавља уписану делатност, које има макар једног запосленог, и сваки стваралац има обавезу примењивања Закона.
 2. Обавезно је вођење архивске књиге у коју се евидентира сва грађа и документарни материјал. Постоји прописани образац архивске књиге и правилник о њеном вођењу.
 3. Документарни материјал чине сва документа која настају радом ствараоца. Не чува се трајно већ у роковима које стваралац самостално одреди, после чега се комисијски уништава.
 4. Архивску грађу чине документа која су од ширег културно-историјског, односно друштвеног значаја, која се трајно чувају код ствараоца, а после 30 година од настанка предају архиву на чување.
 5. Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања је документ који доноси стваралац, а у њу се уноси сва документација из основне делатности, као и рачуноводствена и правна документација правног субјекта. Листа се подноси архиву на сагласност. Листе за јавни сектор доносе државни органи. На интернет презентацијама се налазе модели листа које се могу користити уз изостављање сувишне документације, а за уношење специфичне документације субјекта.
 6. Стваралац је дужан да обезбеди одговарајући простор и опрему за смештај документације до уништења или предаје архиву.
 7. Безвредни документарни материјал коме је истекао рок чувања се у наредних годину дана по истеку рока комисијски пописује и након тражења и добијања писане сагласности архива уништава (продаје отпаду).
 8. Стваралац треба да донесе правилник о канцеларијском пословању (користити и прилагодити модел са интернет презентација) и да одреди лице које ће се старати о примени тог правилника и закона.
 9. Што се тиче сгварања будуће грађе у електронској форми и конверзије класичне документације у електронски облик, то ће бити посебно обрађено због одређених кашњења у примени прописа.
 10. Архив је овлашћен да код субјекта врши надзор над применом релевантних прописа.
 11. Питања у вези примене прописа о архивској грађи можете поставити писаним путем:
 • поштом на адресу: Историјски архив Краљево, Трг Светог Саве 1, 36000 Краљево
 • на мејл адресу: arhiv@arhivkraljevo.org.rs

План набавки за 2024. годину на које се Закон не примењује

На основу члана 21. Правилника о уређивању поступка јавне набавке и набавке на коју се Закон не примењује доноси се План набавки у Историјском архиву Краљево за 2024. годину на које се Закон не примењује који је усклађен са финансијским планом Установе за 2024. годину. Табеларни приказ Плана набавки Установе за 2024. годину на које се Закон не примењје је саставни део ове одлуке.

 

Позив за достављање радова за зборник Наша прошлост 23

Поштоване колеге и колегинице,

Рок за предају радова за нови број часописа „Наша прошлост“ 23 је 15. мај 2024. године.

У часопису се објављују расправе, студије, прикази и критике са темама везаним за истраживања из области археологије, историје, нумизматике, историје уметности, етнологије, геологије и биологије шире области Краљева, Рашке и Врњачке Бање и области које ка њима гравитирају, као и ширим националним темама, које се преламају на овом простору. Часопис је такође окренут музеологији, херитологији, архивистици, заштити споменика културе и природног наслеђа, као и мултидисциплинарним истраживањима у овим областима. Continue reading „Позив за достављање радова за зборник Наша прошлост 23“

Празнична честитка Историјског архива Краљево

Поштовани,

Срећни Вам предстојећи празници! Желимо да Вам 2024. година буде још успешнија од претходне, да са лакоћом превазиђете све потешкоће. Такође, све најбоље на пољу просперитета и успеха на пословном и личном плану!

О обележавању Дана архива бићете благовремено обавештени.

Колектив Историјског архива Краљево

 

Промоција Зборника радова “Краљево – град и људи”

img_1840У оквиру обележавања Краљевдана, у петак 6. октобра у Свечаној сали Градске управе града Краљева одржана је промоција Зборника радова “Краљево – град и људи”, у организацији Историјског архива Краљево, а у сарадњи са Историјским институтом из Београда . Continue reading „Промоција Зборника радова “Краљево – град и људи”“

Писац Владимир Кецмановић у Краљеву

02-kecmanovic-avg23Дом културе „Студеница“ Ушће у сарадњи са Историјским архивом Краљево угостили су нашег познатог писца и сценаристу Владимира Кецмановића у Свечаној сали Градске управе града Краљева, где су краљевчани имали прилику да слушају о његовим романима, стилом којим се користи и осталим појединостима везаним за његову књижевност.

Прилог ТВ Краљево: Continue reading „Писац Владимир Кецмановић у Краљеву“

Фабрика вагона Краљево у новом депоу Историјског архива Краљево

fvk04Један од највећих фондова које поседује Историјски архив Краљево је свакако фонд Фабрике Вагона Краљево. Преузимање архивске грађе поменутог фонда вршено је у неколико наврата, са тим да је са последњим преузимањем додато још 93 дужна метра грађе настале у раду Фабрике вагона Краљево у периоду од 1936. до 2016. године, а преузетог од стране Концерна ФВК Краљево доо Краљево . Архивска грађа једног од највећих гиганата наше машиноградње, која је после Другог светског рата запошљавала преко 5000 радника, нашла је своје место у новом депоу Историјског архива у Чика Љубиној улици, опремљеним најсавременијим покретним полицама. Continue reading „Фабрика вагона Краљево у новом депоу Историјског архива Краљево“

Јавни радови за особе са инвалидитетом

Историјски архив Краљево једна је од седам институција које учествују у овогодишњем пројекту јавних радова за особе са инвалидитетом, који се реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање, филијалом Краљево.

Прилог РТВ Краљево

Изложба „Свети Викентије митрополит скопски“ представљена у Краљеву

sv-vikentije-23-6-1677Фотографије са изложбе „Свети Викентије митрополит скопски“ одржане 6. јуна 2023. Године, у сусрет Међународном дану архива, коју је представио Историјски архив Краљево.

Аутори поменуте изложбе су Горан Судимац, архивист (Државни архив Србије) и Предраг Стојковић, архивист (Историјски архив “31. јануар” – Врање) и сарадница Сузана Петровић, виши архивист ( Историјски архив „31. јануар” – Врање). Изложба је реализована под покровитељством Историјског архива “31. јануар”- Врање, Епархије врањске Српске православне цркве. Continue reading „Изложба „Свети Викентије митрополит скопски“ представљена у Краљеву“