План набавки за 2024. годину на које се Закон не примењује

На основу члана 21. Правилника о уређивању поступка јавне набавке и набавке на коју се Закон не примењује доноси се План набавки у Историјском архиву Краљево за 2024. годину на које се Закон не примењује који је усклађен са финансијским планом Установе за 2024. годину. Табеларни приказ Плана набавки Установе за 2024. годину на које се Закон не примењје је саставни део ове одлуке.