In memoriam: Vera Vučković

vera-vuckovic-in-memoriamVera Vučković, arhivski savetnik u penziji
(1956-2023.)

Koleginica u penziji Vera Vučković, napustila nas je posle duge i teške bolesti. Rođena je 1956. godine u Sjenici. Završila je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, na grupi srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenske književnosti 1981. godine.  Svoj radni vek u Istorijskom arhivu Kraljevo, započela je 1986. godine. Tokom svog radnog staža obavljala je stručne arhivističke poslove, a 2003. godine stekla je najviše zvanje u struci, arhivski savetnik. Ostavila je trag kao član Arhivističkog društva Srbije kroz saradnju i stručne radove. Koleginica Vera je bila zadužena za arhivsku biblioteku, a radila je i na poslovima sređivanja i obrade arhivske građe. Bila je udata, majka dve ćerke i baka.