Мере Историјског архива Краљево због увођења ванредног стања у Републици Србији

covid-19-mapПоштујући одлуку о увођењу ванредног стања, коју су у складу са Уставом донели председник Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић 15. марта 2020. године, као и Мере Владе Републике Србије донетим на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, а у цињу спречавања даљег ширења корона вируса Историјски архив Краљево од 16. марта 2020. године прелази на измењен режим рада и доноси следеће мере:

– Формира се кризни штаб Историјског архива Краљево за доношење, праћење и контролисање спровођења мера превентивне заштите за сузбијање ширења корона вируса у току трајања ванредног стања, у саставу: Весна Милојевић, директор, Војимир Попадић, руководилац одељења општих послова, Јасминка Марковић, руководилац одељења за сређивање и обраду архивске грађе, Славиша Миленковић, лице задужено за заштиту од ванредних ситуација и Александар Лазовић, координатор Архива за безбедност и заштиту на раду.

– Писарница Архива ће рад са странкама обављати понедељком од 8 до 10 часова, а своје поднеске странке ће моћи да оставе у сандучету на улазу у дирекцију Архива. Упућују се заинтересовани да своје поднеске шаљу електронском поштом на маил адресу Архива arhiv@arhivkraljevo.org.rs
Центар за информације Историјског Архива Краљево наставиће да пружа потребне информације телефоном 036/317-560 и електронском поштом arhiv@arhivkraljevo.org.rs.

– Рад Службе за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива на терену се обуставља док траје ванредно стање.

– Библиотека Архива и депо обустављају рад са корисницима од 16. марта 2020. године.

– Рад од куће обављаће запослени: старији од 60 година, хронично болесни и родитељи деце млађе од 12 година, а према Решењу који чини саставни део ових мера.

Директор Историјског архива Краљево
Весна Милојевић

Правилник о организацији рада у Историјском архиву Краљево током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19 („Корона вирус“) и поступању запослених и радно ангажованих лица