Oglas javne nabavke male vrednosti br. 1.2.2./19

Istorijski arhiv Kraljevo je dana 14.6.2019. god. na Portalu Uprave za javne nabavke oglasio javnu nabavku br. 1.2.2./19. za nabavku – radovi na tekućem održavanju objekta u Čika Ljubinoj ulici br. 2.
Više informacija na sajtu http://portal.ujn.gov.rs

Poziv za podnošenje prijave
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora