Архивистичко саветовање у Новом Саду

21-10-08savetovanje1Директорка Историјског архива Краљево присуствовала је Међународном архивистичком саветовању „Нови Сад 2021“ које је трајало од 6. до 8. октобра 2021. године. Саветовање је организовано у партнерству Архивистичког друштва Србије, Архива Војводине, Државног архива Србије и Међуопштинског архива Чачак.

Саветовање је отворио Бранислав Маричић, шеф Кабинета потпредседника Владе и министра културе и информисања.

Скуп је одржан под називом „Архиви – прошлост која траје“, док су теме разматране на саветовању биле:

  • Нова архивска стварност;
  • Архивске зграде и архивска грађа – садашњост и будућност;
  • Извори за повесницу.

Обновљено Архивистичко друштво Србије (основано 20. новембра 1954) по пети пут (2016, 2018, 2019, 2020) организује међународно саветовање архивиста из Србије и окружења, у намери да понуди различите одговоре на  актуелне теме, о којима ће се разговарати на овом саветовању. До сада су објављена четири броја Зборника радова са досадашњих скупова, последњи је одржан у Нишу у време ковид-пандемије.

У оквиру Саветовања одржана је стручна радионица за представнике правних лица, стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала са темом „Закон о архивској грађи и архивској делатности – новине, права и обавезе субјеката у систему заштите архивске грађе и документарног материјала, практична примена”.

На крају радионице уручена су признања за учешће на конкурсу „Најбоља регистратура 2021”.

Промовисани су сви досадашњи бројеви Архивског гласника, информативног билтена Архивистичког друштва Србије.