img_0493

Najava naučnog skupa povodom 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije i Kraljeva

21-12-28_rts-najava_naucnog_skupaNajava naučnog skupa

Povodom 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije i donošenja Ukaza o promeni naziva varoši Karanovac u Kraljevo, Istorijski arhiv Kraljevo, Istorijski institut Beograd i Državni arhiv Srbije organizuju naučnu konferenciju pod nazivom „Kraljevo – grad i ljudi“, koja će se održati u martu 2022. godine.

Radi najave te manifestacije, Vesna Milojević i Aleksandar Rastović bili su gosti Jutarnjeg programa RTS-a, 28.12.2021. godine.

img_0493

Obeležavanje Dana ustanove i otvaranje izložbe „Epidemije u Srbiji u 19. veku“

21-12-27-epidemije_314-1Istorijski arhiv Kraljevo je povodom Dana ustanove 27. decembra, upriličio izložbu pod nazivom „Epidemije u Srbiji u 19. veku“, autora Vesne Milojević, sa vrlo aktuelnom i značajnom temom shodno vremenu u kojem se svi nalazimo poslednje dve godine.

Poruka koja izložba nosi utemeljena je na istorijskom iskustvu Srbije, od države Nemanjića do države Obrenovića u 19. veku, odnos prema epidemijama uvek je bio na nivou odnosa najrazvijenijih državnih zajednica u pomenutom periodu Continue reading „Obeležavanje Dana ustanove i otvaranje izložbe „Epidemije u Srbiji u 19. veku““

img_0493

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku dobara – arhivskih regala za depo

U periodu od 19.11. do 26.11.2021. godine Istorijski arhiv Kraljevo će prikupljati ponude za nabavku arhivskih regala za depo Istorijskog arhiva Kraljevo, za potrebe smeštaja arhivske građe i dokumentarnog materijala preduzeća Magnohrom u stečaju, Fabrika vagona u stečaju i Opšte bolnice Studenica.

Ponuda se podnosi na Obrascu ponude, koji se može preuzeti u nastavku ove strane.

img_0493

Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu zakupa poslovnog prostora

U periodu od 17.11. do 24.11.2021. godine Istorijski arhiv Kraljevo će prikupljati ponude za uslugu zakupa poslovnog prostora za novi depo Istorijskog arhiva Kraljevo, za smeštaj arhivske građe i dokumentarnog materijala bivših društvenih preduzeća u stečaju (Magnohrom, Fabrika vagona, Opšta bolnica Studenica). Ponuda se podnosi na Obrascu ponude, koji se može preuzeti u nastavku ove strane.

img_0493

Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu zakupa poslovnog prostora

U periodu od 08.11. do 15.11.2021. godine Istorijski arhiv Kraljevo će prikupljati ponude za uslugu zakupa poslovnog prostora za novi depo Istorijskog arhiva Kraljevo, za smeštaj arhivske građe i dokumentarnog materijala bivših društvenih preduzeća u stečaju (Magnohrom, Fabrika vagona), 3.000 dužnih metara građe, minimum 850 kvm prostora. Ponuda se podnosi na Obrascu ponude, koji se može preuzeti u nastavku ove strane.

img_0493

Predaja prepisa arhivske knjige obavezna u 2022. godini

arhivska-knjiga(Mišljenje Ministarstva kulture i informisanja, br. 011-00-71/2021-02 od 29.04.2021. godine)

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, član 9
Obaveza predaje prepisa arhivske knjige
iz člana 9. stav 2. tačka 7) Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) za privredna društva nastaje 2022. godine

„Stvaralac arhivske građe i dokumentarnog materijala je pravno ili fizičko lice čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal (član 2. tačka 10. Zakona) a imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala nosilac prava na arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu (vlasnik, odnosno imalac drugog stvarnog prava ili strana u obligacionom odnosu) ili svako drugo (pravno ili fizičko) lice koje, na bilo koji način i po bilo kojem osnovu ima državinu nad njom (član 2. tačka 11. Zakona). Continue reading „Predaja prepisa arhivske knjige obavezna u 2022. godini“