fvk06

Fabrika vagona Kraljevo u novom depou Istorijskog arhiva Kraljevo

fvk04Jedan od najvećih fondova koje poseduje Istorijski arhiv Kraljevo je svakako fond Fabrike Vagona Kraljevo. Preuzimanje arhivske građe pomenutog fonda vršeno je u nekoliko navrata, sa tim da je sa poslednjim preuzimanjem dodato još 93 dužna metra građe nastale u radu Fabrike vagona Kraljevo u periodu od 1936. do 2016. godine, a preuzetog od strane Koncerna FVK Kraljevo doo Kraljevo . Arhivska građa jednog od najvećih giganata naše mašinogradnje, koja je posle Drugog svetskog rata zapošljavala preko 5000 radnika, našla je svoje mesto u novom depou Istorijskog arhiva u Čika Ljubinoj ulici, opremljenim najsavremenijim pokretnim policama. Continue reading „Fabrika vagona Kraljevo u novom depou Istorijskog arhiva Kraljevo“

fvk06

Odložena primena uredbe koja uređuje zahteve i procedure za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku

Dana 12. novembra 2021. godine objavljena je Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (Sl. glasnik RS br. 107/2021) („Uredba“), kojom se uređuje tzv. elektronsko arhiviranje, odnosno jedinstveni tehničko-tehnološki zahtevi i procedure koje treba da ispune stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala pri njihovom čuvanju i zaštiti.

Odlaganje početka primene Uredbe

Shodno Uredbi o izmeni Uredbe, koja je objavljena u Sl. glasniku RS br. 94/2022 od 25. avgusta 2022. godine, Uredba će se, umesto od 1. septembra 2022. godine kako je to inicijalno bilo predviđeno, primenjivati od 1. januara 2024. godine. Continue reading „Odložena primena uredbe koja uređuje zahteve i procedure za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku“

fvk06

Predaja prepisa arhivske knjige obavezna u 2022. godini

arhivska-knjiga(Mišljenje Ministarstva kulture i informisanja, br. 011-00-71/2021-02 od 29.04.2021. godine)

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, član 9
Obaveza predaje prepisa arhivske knjige
iz člana 9. stav 2. tačka 7) Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) za privredna društva nastaje 2022. godine

„Stvaralac arhivske građe i dokumentarnog materijala je pravno ili fizičko lice čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal (član 2. tačka 10. Zakona) a imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala nosilac prava na arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu (vlasnik, odnosno imalac drugog stvarnog prava ili strana u obligacionom odnosu) ili svako drugo (pravno ili fizičko) lice koje, na bilo koji način i po bilo kojem osnovu ima državinu nad njom (član 2. tačka 11. Zakona). Continue reading „Predaja prepisa arhivske knjige obavezna u 2022. godini“

fvk06

Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

preduzetnikNarodna skupština  Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) te godinu dana nakon toga počela je i njegova zvanična primena.

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Njime se jasno definišu obaveze svih stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (članovi 9-21) ali i otvara prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva u Republici Srbiji i njihov ravnomeran razvoj, uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koja su bila od značaja za rad arhiva.

Ukoliko do sada niste registrovani kao stvaralac i imalac arhivske građe u Istorijskom arhivu Kraljevo molimo Vas da nam uz normativna akta i kopiju arhivske knjige pošaljete i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom. Continue reading „Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti“