vera-vuckovic-in-memoriam

Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu zakupa poslovnog prostora

U periodu od 17.11. do 24.11.2021. godine Istorijski arhiv Kraljevo će prikupljati ponude za uslugu zakupa poslovnog prostora za novi depo Istorijskog arhiva Kraljevo, za smeštaj arhivske građe i dokumentarnog materijala bivših društvenih preduzeća u stečaju (Magnohrom, Fabrika vagona, Opšta bolnica Studenica). Ponuda se podnosi na Obrascu ponude, koji se može preuzeti u nastavku ove strane.

vera-vuckovic-in-memoriam

Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu zakupa poslovnog prostora

U periodu od 08.11. do 15.11.2021. godine Istorijski arhiv Kraljevo će prikupljati ponude za uslugu zakupa poslovnog prostora za novi depo Istorijskog arhiva Kraljevo, za smeštaj arhivske građe i dokumentarnog materijala bivših društvenih preduzeća u stečaju (Magnohrom, Fabrika vagona), 3.000 dužnih metara građe, minimum 850 kvm prostora. Ponuda se podnosi na Obrascu ponude, koji se može preuzeti u nastavku ove strane.